எத்தனை துன்பங்கள் வந்தாலும் எத்தனை தடைகள் வந்தாலும் எனக்கு கவலை இல்லை, ஏனென்றால் நான் 100 முறை ஜெயித்தவன் அல்ல, ஆயிரம் முறை தோற்றவன்!

அடுத்த முறை வரை,
கீர்த்தனா 🙂